Banner
Skip Navigation Links
KIỂM TRA DỮ LIỆU RỪNG VÀ CHỦ RỪNG

Bước 1: Chọn tỉnh cần kiểm tra

Bước 2: Chọn tệp tin Excel chứa dữ liệu Rừng và Chủ rừng cần kiểm tra trên máy tính của bạn (định dạng tệp tin *.xlsx).

Bước 3: Nhấn nút kiểm tra và chờ kết quả


Bước 4: Tải báo cáo lỗi về sau khi có kết quả kiểm tra